تاثیر میکروبیوم روده در توسعه چاقی

Impact of the Gut Microbiota on the Development of Obesity: Current Concepts

John K. DiBaise , MD  , Daniel N. Frank , PhD  and Ruchi Mathur , MD, FRCPC

The American Journal of GASTROENTEROLOGY Supplements – JULY 2012

Abstract: Energy balance is an equilibrium between the amount of energy extracted from the diet and the amount expended. Selective pressures throughout evolution have programmed animals to protect energy stores through the accumulation of adipose tissue; as diets have changed and energy-dense foods have become readily available, obesity rather than malnutrition has become the primary concern in developed nations. Nevertheless, factors other than the types of food and their availability appear to be important. Recent evidence suggests that the gut microbiota play a role in energy harvest, storage, and expenditure. The preponderance of the evidence demonstrates that germ-free mice are protected against obesity and that the transfer of gut microbes from conventionally raised animals results in dramatic increases in body fat content and insulin resistance. Moreover, the composition of the gut microbiota has been shown to differ in lean and obese humans and animals and to change rapidly in response to dietary factors. The gut microbiota may also infl uence the development of conditions characterized by low-level infl ammation, such as obesity and type diabetes, through systemic exposure to bacterial lipopolysaccharide derived from the intestinal microbiota. Together,  these data suggest that modifi cation of the gut microbiota may be a relevant therapeutic avenue for obesity and other metabolic disorders.

چکیده:

تعادل انرژی، تعادل بین میزان انرژی حاصل از رژیم غذایی و مقدار مصرفی می باشد. فشارهای انتخابی در طی تکامل، باعث ذخیره بافت چربی ( با تغییر رژیم غذایی و در دسترس قرار گرفتن غذاهای پرانرژی) شده، بنابراین چاقی بجای سوء تغذیه به نگرانی اصلی در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. با این وجود بنظر می رسد عوامل دیگری علاوه بر تنوع مواد غذایی و در دسترس بودن آن ها نیز حائز اهمیت است. شواهد اخیر نشان می دهد میکروبیوتای روده نقش مهمی در برداشت، ذخیره سازی و مصرف انرژی ایفا می کند. شواهد بهتر نشان می دهد که موش عاری از میکروب در برابر چاقی مقاومت نشان داده، در صورتی که انتقال میکروبیوم روده از سایر حیوانات به آن ها منجر به افزایش قابل توجهی در محتوای چربی بدن و مقاومت به انسولین می شود. علاوه بر این ترکیب میکروبیوتای روده تفاوت در انسان ها و حیوانات چاق و لاغر و تغییرات سریع در پاسخ به عوامل غذایی را نشان داده است. همچنین میکروبیوتای روده ممکن است در توسعه شرایطی با التهاب سطح پایین از طریق قرار گرفتن در معرض لیپوپلی ساکارید باکتری های میکروبیوم تاثیر بگذارد، مانند چاقی و دیابت نوع ۲. همه این اطلاعات نشان می دهد که تعدیل میکروبی روده ممکن است راه درمانی برای چاقی و سایر بیماری های متابولیکی باشد.

مقاله لاتین:

رایگان – دانلود فایل

ترجمه فارسی: 

 

 

 

 

 

بیماری یبوست و اثر پروبیوتیک ها جهت درمان آن

چکیده: در این مقاله، مروری بر بیماری یبوست و تاثیر باکتری های پروبیوتیک در درمان آن خواهیم داشت و به نقش انواع باکتری های شاخص پروبیوتیکی در کاهش علائم یبوست اشاره خواهد شد. به نظر میرسد که زندگی مرفه امروزی و رژیم های غذایی نامناسب سبب ایجاد مشکلات فیزیولوژیکی گوناگونی شده که به عملکرد ضعیف کولون و ایجاد بیماری یبوست می انجامد. با توجه به نقش باکتری های ساکن روده در فرایندهای متابولیکی و اثر پروبیوتیک ها در حفظ تعادل بار میکروبی روده می توان نتیجه گرفت که ارتباط تنگاتنگی بین میکروبیوم روده و بیماری یبوست وجود دارد. بررسی انواع سویه های پروبیوتیکی روی گروه های مختلف آزمایشی منجر به دستیابی به نتایج بهتر و دقیق تر در درمان افراد بیمار خواهد شد.

نویسندگان: سارا آزادپیما ، نسیم گل سرخی
تاریخ انتشار مقاله: دی ۱۳۹۴

نقش میکروبیوتای روده در چاقی

چکیده: در این مقاله، گذری برتاثیر میکروبیوتای روده بر افزایش چاقی خواهیم داشت و به نقش انواع باکتری های ساکن روده در افزایش یا کاهش بافت آدیپوسایت اشاره خواهد شد. آخرین بررسی ها روی باکتری های کامنسال نشان می دهد که میکروبیوتا یک عامل محیطی دخیل در کنترل وزن و تعادل انرژی بدن بوده، و رژیم غذایی به سرعت بر ترکیبب میکروبیوتای روده تاثیر می گذارد و یک رابطه ی پیچیده میان رژیم غذایی، سن، فیزیولوژی میزبان و کارایی ژنوتیپ بر ترکیبب میکروبیوتا وجود دارد. با توجه به نقش چاقی در ایجاد اختلالات شدید متابولیکی می توان نتیجه گرفت که ارتباط تنگاتنگی میان چاقی و میکروبیوم روده وجود دارد و بررسی باکتری های وابسته با چاقی در سنین مختلف به نتایج بهتر و دقیق تری در درمان افراد دچار اضافه وزن انجامیده است.

نویسندگان: سارا آزادپیما ، نسیم گل سرخی
تاریخ انتشار مقاله: تیر ۱۳۹۵

Amoeba

۳۴۵۹۰۹۱۷_۱۷۲۱۸۱۵۱۶۷۸۲۳۸۸_۵۸۰۸۵۱۱۶۹۲۳۴۶۲۲۸۷۳۶_n

تلاش یک آمیب برای بلعیدن غذای بزرگ

آمیب‌ها یا (Amoeb) گروهی از تک‌ سلولی های یوکاریوتی هستند که به کمک پاهای کاذب خود قادر به حرکت می‌باشند. این نوع از آغازیان معمولاً در خاک‌های مرطوب و در آب زندگی می‌کنند.

آمیب ها یک زیر رده از پروتوزوا می‌باشند. از این واژه برای اشاره به گروه آمیبوزوا (Amoebozoa) یا برای اشاره کلی به تمامی تک سلولی‌هایی که با پای کاذب حرکت می‌کنند (آمیب‌شکل‌ها) استفاده می‌شود. آمیب اولین بار توسط آگوست روزنهوف در سال ۱۷۵۵ میلادی کشف گردید. کلمه آمیب از ریشه یونانی به معنای تغییر گرفته شده‌است. حرکت آمیب بوسیله پای کاذب با تبدیل شدن آندوپلاسم به اکتوپلاسم یا تبدیل شدن اکتوپلاسم به اندوپلاسم انجام می‌گیرد.

 

نقش باکتری های اسیدلاکتیک در طعم دلپذیر قهوه

دانشمندان متوجه شده‌اند که باکتری‌ها نقش مهمی در خارق العاده شدن طعم قهوه دارند.

به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، پژوهشگران بلژیکی در بررسی جدیدی، نقش مهم باکتری‌های مفید را در تهیه قهوه مشخص کردند.

در فرآیند پردازش دانه‌های قهوه، زمان تخمیر طولانی‌تر به طعم بهتر قهوه منجر می‌شود. “باکتری اسید لاکتیک”(LAB)، نقش مهم و مثبتی در این فرآیند بر عهده دارد. نقش گونه‌های دیگر میکروب هم در این فرآیند مهم است اما برای درک بهتر نقش آنها، پژوهش‌های بیشتری مورد نیاز است.

دکتر گلوک د ویست”(Luc De Vuyst)، استاد میکروبیولوژی صنعتی و زیست‌فناوری غذا در “دانشگاه وریج بروکسل”(VUB) در بلژیک گفت: یک فنجان قهوه، محصول نهایی زنجیره پیچیده‌ای از عملکردهای گوناگون مانند کشاورزی، پردازش پس از برداشت، برشته کردن و در نهایت دم کردن است. انواع گوناگونی از پردازش پس از برداشت وجود دارد که دو مورد از آنها یعنی پردازش خیس و پردازش خشک، متداول‌تر هستند. پردازش خیس که معمولاً برای تهیه قهوه “عربیکا”(Arabica) و قهوه “اسپشیالیتی”(specialty) مورد استفاده قرار می‌گیرد، مرحله تخمیر را هم در بر می‌گیرد.

وی افزود: ما این پژوهش را در یک مزرعه آزمایشی واقع در اکوادور انجام دادیم و رویکرد چندگانه‌ای شامل تحلیل‌های میکروبیولوژیکی، متابونومیکسی و حسی طی کردیم.

تخمیر، از اهمیت بالایی برخوردار است. در فرآیند تخمیر طولانی مدت، باکتری “لوکونوستوک”(leuconostocs) کاهش می‌یابد و “لاکتوباسیلوس” (Lactobacillus) جایگزین آن می‌شود. لوکونوستوک، نوعی از باکتری اسید لاکتیک است که برای تهیه خمیر ترش مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته ویست، باکتری اسید لاکتیک پیش از تخمیر نیز وجود دارد و در طول این فرآیند، لاکتوباسیلوس بیشتر تکثیر می‌شود.

میان ریزاندامگان همزیست و ترکیبات فرار که در ایجاد بوی دانه‌های قهوه نقش دارند، یک ارتباط سببی وجود دارد زیرا بسیاری از این ترکیبات می‌توانند یک منبع میکروبی یا شیمیایی داشته باشند.

ویست ادامه داد: ما در این بررسی، تأثیر جوامع میکروبی را مشاهده کردیم و به خصوص شاهد حضور آن در لاکتیک و باکتری بودیم. میکروب‌ها به خاطر اسیدسازی در طول فرآیند تخمیر، بر کیفیت قهوه نیز تأثیر دارند، یک محیط پایدار میکروبی فراهم می‌کنند و جلوی رشد میکروارگانیسم‌های نامطلوب که بر طعم قهوه اثر منفی دارند، می‌گیرند. به علاوه، افزایش متابولیت‌های مربوط به تخمیر، بر دانه‌های قهوه تأثیر می‌گذارد و کیفیت آنها را تغییر می‌دهد.

ویست تاکید کرد: نحوه پردازش هر مرحله، بر طعم قهوه تأثیر می‌گذارد. ما در فرآیند تخمیر خیس قهوه، مراقب میکروارگانیسم‌های متفاوت از جمله “انتروباکتریاسیا”(enterobacteria)، باکتری اسید لاکتیک، مخمر، باکتری اسید استیک، باسیل و قارچ بودیم اما هنوز نمی‌دانیم چگونه باکتری‌ها بر این فرآیند اثر می‌گذارند.

این پژوهش، در مجله “Applied and Environmental Microbiology” به چاپ رسید.

منبع: www.aem.asm.org