دسته: فارسی

۰

بیماری یبوست و اثر پروبیوتیک ها جهت درمان آن

چکیده: در این مقاله، مروری بر بیماری یبوست و تاثیر باکتری های پروبیوتیک در درمان آن خواهیم داشت و به نقش انواع باکتری های شاخص پروبیوتیکی در کاهش علائم یبوست اشاره خواهد شد. به...

۰

نقش میکروبیوتای روده در چاقی

چکیده: در این مقاله، گذری برتاثیر میکروبیوتای روده بر افزایش چاقی خواهیم داشت و به نقش انواع باکتری های ساکن روده در افزایش یا کاهش بافت آدیپوسایت اشاره خواهد شد. آخرین بررسی ها روی...