دسته: ویدئو

Amoeba ۰

Amoeba

تلاش یک آمیب برای بلعیدن غذای بزرگ آمیب‌ها یا (Amoeb) گروهی از تک‌ سلولی های یوکاریوتی هستند که به کمک پاهای کاذب خود قادر به حرکت می‌باشند. این نوع از آغازیان معمولاً در خاک‌های...